top of page

שאלונים

שאלונים אישיים אשר נועדו לפתוח את הראש לאפשרויות השונות במשחקי שליטה. רצוי למלא קודם לבד על מנת לגלות על עצמנו ואחר כך לעבור עליהם עם בן / בת הזוג כדי להבין מה הפטישים של כל אחד מהצדדים, מה הגבולות ומה אפשר לעשות יחד ולפתח.

לוגו-טראנס.png
לוגו-טראנס.png
לוגו-טראנס.png
לוגו-טראנס.png
לוגו-טראנס.png
לוגו-טראנס.png
לוגו-טראנס.png
לוגו-טראנס.png
bottom of page