גלרית קשירות אומנויות 

הקשירות האומנותיות המתבססות על שיבארי בשילוב של קשירה מערבית.