top of page

הכרות לעולם הבדס"מ

אורך המפגש: שעה וחצי

עלות להדרכת יחיד: 450 שקלים

עלות להדרכה זוגית : 450 שקלים

עלות לסדנה ( 6-10 זוגות) 100 לזוג.

BDSM- בדס"מ- אורך חיים אשר מבוסס על שליטה, חוסר אונים וסאדו מזוכיזם.

סדנה עיונית בה נעבור על:

  • הצדדים השונים של שליטה- דומיננטיות מול כניעה.

  • מהם סוגי השליטה השונים.

  • סקירה מהירה של פטישים נפוצים.

  • נוודא שאנחנו מבינים מה זה SSC (שפוי, בטוח ובהסכמה).

  • כללי זהירות חשובים.

  • מהם הקווים המנחים להתנהגות מוסרית בקהילה.

  • איך להגן על עצמכם בתוך העולם המופלא אך מסוכן הזה.

  • יינתן זמן לשאלות ספציפיות שתרצו מענה עליהן.

​​​​שימו לב!  יש לקרוא את הכתוב למטה במלואו!!!

חובות החניכ/ה וחוקי בית הספר:

להיות קשוב לליבו וגופו לאורך כל הקורס.

להיות פתוח ותקשורתי עם המרצה.

לעמוד בהתחייבותיו אשר יוסכמו בן הצדדים במפגש המבוא.

להיות רציני ובוגר.

כתב וויתור: ידוע לי שכל פעילות המתקיימת דרך האקדמיה היא אישית פרטית, דיסקרטית ומתייחסת לקשירות, שליטה וסאדו מאזוכים (BDSM) הכוללים ענישה ועינוי פיזי. לעתים למשחקי שליטה יכולות להיות תוצאות לא רצויות של סימנים או פגיעות. את/ה מתחייב/ת לשמור על סודיות מלאה ושיחרור אחריות משפטית או רפואית מהאקדמיה ומבעלי האתר ומכל המשתתפים במפגש.

את/ה האחראים הבלעדיים למעשיך וכל מה שקורה במהלך ההדרכה הוא בהסכמה ונעשה מרצונך החופשי!

אין להעביר את הפרטים/ידע או תכנים אחרים שתרכוש בקורס לאף אדם או גוף שלישי.

אין לצלם/לפרסם ללא רשות מצוות האקדמיה בכתב או בכל צורה אחרת את כל הקורה במהלך ההדרכה/סדנאות/מסיבות/מפגשים/קורסים וכו

bottom of page