פמדום פליי 

פוטפטיש, הלכאה,  CBT, קשירות, חוסר אונים, ניוש, ביוש, סאונדינג,  סטרפרון, *פורסבי ועוד...

2 חברות

דומיננטיות

שעתיים

אנחנו נשגע אתכם כמו שבחיים לא שיגעו אתכם לפני כן. 

תאריך: 30.5.18 

שעות:  16:00-18:00 / 21:00-23:00

עלות: 400 ש"ח

תנאי קבלה!

מאוד חשוב לנו לשמור על ההנאה, הביטחון והדסקרטיות של כל המשתתפים ולכן,

 יש למלא את השאלון במלואו 

לחץ על הליק למעלה לשאלון

אנחנו לא נעשה דבר בפרטיכם מלבד לאשר את זהותכם.

 

כללי לבוש 

נא להגיע בלבוש אלגנטי, מסודרים מגולחים ונקיים! (מי שלא יעמוד בזה ישלח הביתה בבושה).

לבוש תחתון: חוטיני/בוקסר צמוד/ מכנסון פטישי/ בגדיי ניוש/ ביגוד של משחקי תפקידים כל שהוא.

כל נשלט מחוייב בקולר!

כללי התנהגות

 • יש לשמור על כבוד האדם בכללי ועל כבוד השולטות בפרט לאורך כל המפגש.

 • יש לשמור על מרחב אישי בטוח, אין לגעת באף אחד ללא אישור, ובשולטות בפרט. 

 • יש לשמור על דסקרטיות המשתתפים, אין לצלם, לפרסם לספר את האירוע או לחשוף את זהות משתתפיו בכל שלב כל שהוא. 

 • אין להפריע במהלך סשן מתקיים, אם אתם רוצים לשאול, לבקש משהו, הרמו אצבע וכשנוכל נתפנה אליכם. 

 • אין לגעת בשולטות במקומות אינטימים. 

במהלך המפגש, נשלטים:

 • ישבו על הרצפה על הברכיים או בישיבה מזרחית.

 • יתהלכו על הברכיים אלא אם כן קיבלו אישור אחרת.

 • נשלטים יבקשו רשות להפסקה, לשתות, לדבר עם נשלטים אחרים או לאכול.

התחייבות שלנו:

 • כל נשלט יקבל זמן אישי.

 • אנחנו נשמור על הדסקרטיות של כל אחד ואחד מכם. 

 • אנחנו נשמור על חוקי ה SSC בכל רגע נתון.

להלן התקנון אנא קראו בקפידה:

1. ידוע לי שמהות המסיבה היא בדסמית וכוללת סשנים מסוגים שונים ויכולים לכלול גם מגע מיני חלקי כולל ערום ואני מתחייב/ת לכבד זאת.

2. אני מבין/ה שאין לראות בעירום או במיניות מוחצנת הסכמה או הזמנה למגע, לאמירה או לכל התנהגות מינית אחרת. כל מעשה מיני שאינו בהסכמה ברורה, חד-משמעית ומלאה הוא הטרדה מינית.

3. ידוע לי שכל סוג של מגע גופני מחייב קבלת רשות מפורשת מהזולת. אני מצהיר/ה כי בכל מגע, שיחה או אפילו מבט אהיה רגיש.ה לגבולות הזולת, אתקשר ואוודא שיש הסכמה בכל רגע. כמו כן ידוע לי שכל התלבטות של הזולת לגבי מוכנותו לבוא במגע לרבות שתיקה, השתהות, היסוס, ספק וכמובן חרטה תוך כדי מגע, נחשבים כולם אי הסכמה מפורשת למגע ומחייבים הימנעות והפסקה מיידית של המגע.

4. ידוע לי שחל איסור מוחלט על צילום או הקלטה בכל שטח הבית. יהיה צלם שיצלם מי שיבקש להצטלם.

5.  ידוע לי שחל איסור מוחלט בשימוש בטלפון באיזור הבית, שימוש בטלפון יהיה מחוץ לבית בלבד.

6. אני מתחייב/ת לשמור על פרטיות באי המסיבה. אני מתחייב/ת כי לא אפרט את שמות באי המסיבה או מידע אחר עליהם לאדם שאינו במסיבה. 

7. ידוע לי שהתכנים עשויים להיות כרוכים במגע גופני ו/או מיני ויחד עם זאת ידוע לי שאוכל בכל רגע נתון לעזוב את הבית במידה ואינם לרוחי ואני לוקח/ת על כך אחריות מלאה.

8. אני מתחייב/ת להישמע להוראות השולטות  ידוע לי שכל הפרה של הכללים הנ"ל כמו כל תלונה שתתקבל לגביי מסמיכה את מארגני הערב להרחיק אותי משטח המפגש באופן מיידי וללא החזר כספי. 

9. אני מתחייב/ת להיות נאמן/נה ליצירת מרחב בטוח ולשמור על חוקי ה SSC   בבית הפתוח ואם אתקל בהתנהגות מטרידה או כפויה, אפעל לעצור אותה ואדווח לDM.

12. אני מתחייב לשמור על הרכוש והציוד של מקום האירוע זה הבית של כולנו וכך נשמור עליו.

13.      ידוע לי כי המארגנים עושים את מיטב יכולתם כדי לקיים את האירוע עבור קבוצת חברים סגורה, ועל כן אין הם נושאים בכל אחריות מלבד לפעול לשם התקיימות האירוע.

14.      ידוע לי כי המארגנים לא יישאו בכל אחריות נזקית מכל סוג, וההשתתפות באירוע היא על אחריות המשתתף בלבד.

15.      ידוע לי כי עלות האירוע הנה בכדי לקיימו ואינה מבטחת את המשתתף בכל ביטוח, וכל נזק שייגרם יהיה על אחריות המשתתף בלבד.

16.      אני מצהיר בזאת שבעצם השתתפותי באירוע, אני מוותר על כל תביעה כנגד המארגנים.