אל תיקח את המושכות אם אינך יכול להתמודד עם האחריות